TÜM SİPARİŞLERİNİZDE GEÇERLİ ÜCRETSİZ KARGO FIRSATI!

KVKK Sözleşmesi

OTTO INTERNATIONAL DERİ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 

WEB SAYFASI ÜYELİK FORMU

KİŞİSEL VERİLER HAKKINDA AYDINLATMA METNİ

 

Otto International Deri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi (“Şirket”) olarak https://www.ottoangelino.com.tr/index.php?route=account/register” adresli web sayfamız üzerinden sizlere sağlayacağımız ürün ve hizmetlerden faydalanmak amacıyla üyelik işlemlerinizi gerçekleştirirken, üyelik formunu doldurarak paylaştığınız tarafınıza ait kişisel verileri toplamakta ve işlemekteyiz. Şirket, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nu (“Kanun”) ve Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ (“Tebliğ”) uyarınca işlemekte olduğu bu kişisel veriler bakımından “Veri Sorumlusu” olarak addedilmekte olup toplanan kişisel verilerin güvenliği hususuna önem vermektedir.

Kişisel verilerinizin, Şirket’imiz tarafından aşağıda belirtilen kapsamda toplanmasına ve işlenmesine, web sayfası üzerinde yer alan üyelik formuna ilişkin “Kayıt ol” butonuna tıklayarak açıkça ve özgür iradenizle onay vermektesiniz.

Şirket’imiz, web sayfası üyelik faaliyeti çerçevesinde aşağıdaki kişisel verileri toplamaktadır;

 

·       Ad, soyadı,

·       E-posta adresi bilgisi, telefon numarası,

·       Adres bilgisi, ilçe bilgisi, ülke bilgisi,

·       Web sitesi üyeliği için tercih edilen şifre bilgisi.

 

Şirket’imiz, web sayfası üyelik faaliyeti çerçevesinde alınan kişisel verileri aşağıdaki yöntemlerle toplamaktadır;

·       Şirket web sayfasından doldurulan üyelik formlarında temin edilen bilgilerde yer alan ve çerezler ile toplanan kişisel veriler otomatik olan yöntemlerle toplanmaktadır.

·       Toplanan kişisel veriler Şirket sunucularında ve yedeklerinde tutulmaktadır.

 

Şirketimiz, web sayfası üyelik faaliyeti çerçevesinde alınan kişisel verileri aşağıdaki amaçlarla işlemektedir;

 

·       Bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi,

·       Firma / ürün / hizmetlere bağlılık süreçlerinin yürütülmesi,

·       İletişim faaliyetinin yürütülmesi,

·       Mal/ hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi,

·       Mal/ hizmet satış sonrası destek hizmetlerinin yürütülmesi,

·       Müşteri memnuniyetine yönelik aktivitelerin yürütülmesi,

·       Sözleşme süreçlerinin yürütülmesi,

·       Reklam/ kampanya/ promosyon süreçlerinin yürütülmesi,

·       Talep / şikâyetlerin takibi,

·       Ürün/ hizmetlerin pazarlama süreçlerinin yürütülmesi.

 

Şirket’imiz, web sayfası üyelik faaliyeti çerçevesinde toplanan kişisel verileri, “açık rızanıza” dayanarak işlemektedir.

Şirket’imiz tarafından, web sayfası gezintiniz ve üyelik faaliyeti çerçevesinde alınan kişisel verileriniz herhangi bir kurum ya da kuruluş ile paylaşılmamaktadır.  

Kanun’un 11. Maddesi uyarınca veri sahibi olarak, aşağıda yer alan haklarınız ile ilgili, veri sorumlusu sıfatı ile Şirket’e başvurma hakkınız bulunmaktadır:

·       Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

·       Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

·       Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

·       Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

·       Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

·       Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

·       İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

·       Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

 

Yukarıda sayılan haklarınıza ilişkin olarak yapacağınız başvurularınızı “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliği”nin 5. Maddesi kapsamında düzenlenen “Başvuru usulü” n uygun, yazılı ve ıslak imzalı olarak şirket adresimiz olan “Yenibosna Merkez Mahallesi, Değirmenbahçe Caddesi, No:28/11 Bahçelievler,İstanbul” adresine bizzat elden iletebilir, noter kanalıyla gönderebilir veya ottointernational@hs03.kep.tr adresine güvenli elektronik imzalı/mobil imzalı olarak veya info@ottoangelino.com.tr e-mail adresine e-posta adresiniz üzerinden iletebilirsiniz.

Saygılarımızla,

OTTO INTERNATIONAL DERİ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ